گیاه Apocynum cannabinum

Apocynum cannabinum
-
2
L.
Indian Hemp
3
Apocynaceae

عکس

0.6
1
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
خلط آور
زگیل
ضد کرم، کرم کش
قی آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی قلب
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

آدامس
بذر

سایر موارد استفاده

فیبر
منبع لاستیک