گیاه Apocynum venetum

Apocynum venetum
شاهدانه کانادایی
2
L.
-
0
Apocynaceae
A. sibiricum. Trachomitum venetum. (L.)Woodson.

عکس

0.3
1
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

کاهنده فشارخون
مدر، ادرارآور
مقوی قلب

سایر موارد استفاده

فیبر