گیاه Aralia chinensis

Aralia chinensis
-
2
L.
Chinese Angelica Tree
2
Araliaceae
A. elata.

عکس

3.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بزاق آور
ضد درد
ضد نفخ
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ