گیاه Aralia cordata

Aralia cordata
-
2
Thunb.
Udo
4
Araliaceae
A. edulis. A. nutans.

عکس

1.8
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد التهاب
ضد درد، مسکن درد
ضد نفخ
محرک
مدر، ادرارآور
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
ساقه