گیاه Aralia hispida

Aralia hispida
-
1
Vent.
Bristly Sarsaparilla
2
Araliaceae

عکس

1
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

قلبی
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

چای
نوشیدن

قسمت مورد استفاده

برگ