گیاه Aralia nudicaulis

Aralia nudicaulis
عشبه بیابانی
3
L.
Wild Sarsaparilla
4
Araliaceae

عکس

0.4
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

قفسه سینه
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
چای
ریشه
میوه