گیاه Aralia racemosa

Aralia racemosa
-
3
L.
American Spikenard
4
Araliaceae

عکس

1.8
1.2
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پوست
خلط آور
ضد روماتیسم
ضماد
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک
محرک تعریق

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ریشه
میوه