گیاه Aralia spinosa

Aralia spinosa
-
2
L.
Hercule's Club
2
Araliaceae

عکس

9
0
خزان کننده
درخت
کند
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بزاق آور
چشمی
ضد درد، مسکن درد
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک
محرک تعریق

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

چوب