گیاه Arctium minus

Arctium minus
بابا آدم صغیر
5
(Hill.)Bernh.
Lesser Burdock
3
Compositae

عکس

1
0
-
دو ساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پایین آورنده قند خون
تصفیه کننده خون، مصفای خون
صفرا آور
ضد باکتری
ضد قارچ
ضد نفخ
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)

استفاده خوراکی

بذر
برگ
جایگزین قهوه
ریشه
ساقه

سایر موارد استفاده

کاغذ