گیاه Ardisia crispa

Ardisia crispa
-
1
(Thunb.)A.DC.
-
1
Myrsinaceae

عکس

1.2
2
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
قفسه سینه
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ