گیاه Argemone mexicana

Argemone mexicana
خشخاش تیغی، چشم افروز، ممیثا
3
L.
Prickly Poppy
3
Papaveraceae
A. ochroleuca.

عکس

0.6
0.45
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
پوست
توهم زا
خلط آور
زگیل
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد، مسکن درد
ضد سرفه
قی آور
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مسهل (شدید)
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

-

سایر موارد استفاده

اسانس
روغن غیر خوراکی