گیاه Arisaema consanguineum

Arisaema consanguineum
-
3
Schott.
Tian Nan Xing
1
Araceae

عکس

1
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
مگس ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
خلط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد التهاب
ضد انعقاد
ضد باکتری
ضد تومور
ضد درد
ضد روماتیسم
ضد قارچ
ضد ورم
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ