گیاه Arisaema flavum

Arisaema flavum
-
1
(Forssk.)Schott.
-
2
Araceae

عکس

0.35
0
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
یک پایه
مگس ها
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

حشره کش