گیاه Arisaema peninsulare

Arisaema peninsulare
-
0
Nakai.
-
1
Araceae
A. angustatum peninsularae.

عکس

0.15
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ