گیاه Arisaema ringens

Arisaema ringens
-
1
(Thunb.)Schott.
-
0
Araceae
A. praecox. A. sieboldii. A. triphyllum. non L. Arum ringens.

عکس

0.25
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است