گیاه Arisaema thunbergii

Arisaema thunbergii
-
1
Blume.
-
0
Araceae
Flagellarisaema thunbergii.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

برطرف کننده انسداد مجاری بدن
بهبود دهنده زخم
بیحس کننده موضعی
خلط آور
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مدر، ادرارآور