گیاه Arisaema triphyllum

Arisaema triphyllum
-
2
(L.)Schott.
Jack In The Pulpit
3
Araceae
A. atrorubens. Blume. Arum triphyllum.

عکس

0.6
0.45
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
خلط آور
ضد بارداری
ضماد
گرم کننده و سوزاننده (تماس با پوست)
محرک
محرک تعریق

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

ساخت آلات موسیقی
نشاسته