گیاه Aristolochia contorta

Aristolochia contorta
-
3
Bunge.
Ma Dou Ling
1
Aristolochiaceae
A. nipponica.

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
آنتی سپتیک، گندزدا
خلط آور
سرطان
ضد آسم
ضد سرفه

استفاده خوراکی

برگ