گیاه Aristolochia serpentaria

Aristolochia serpentaria
-
3
L.
Virginia Snakeroot
0
Aristolochiaceae

عکس

0.5
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
پادزهر
تب بر
خلط آور
ضد التهاب
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مقوی، تونیک