گیاه Arnebia euchroma

Arnebia euchroma
-
2
(Royle.)Johnst.
-
0
Boraginaceae
Macrotomia euchroma. Royle.

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
سرطان
ضد بارداری
ضد باکتری
ضد تب
نرم کننده پوست

سایر موارد استفاده

ماده رنگ