گیاه Artemisia annua

Artemisia annua
درمنه خزری، درمنه یک ساله، گندواش
4
L.
Qing Hao
1
Compositae

عکس

3
1
-
یکساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
تب بر
ضد باکتری
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد نفخ
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
علف کش
متفرقه