گیاه Artemisia campestris

Artemisia campestris
-
2
L.
Field Southernwood
0
Compositae

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
برطرف کننده انسداد مجاری بدن
چشمی
سقط آور
صفرا آور
ضد کرم
ضماد
قاعده آور
مقوی معده
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

اسانس