گیاه Artemisia capillaris

Artemisia capillaris
درمنه
3
Thunb.
Yin Chen Hao
2
Compositae

عکس

0.5
0.5
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پایین آورنده کلسترول خون
تب بر
رگ گشا، گشادکننده عروق
صفرا آور
ضد باکتری
ضد ویروس
کبدی
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گیاه