گیاه Artemisia caruifolia

Artemisia caruifolia
-
3
Buch.-Ham.
-
1
Compositae

عکس

1
0
-
یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد آسم
ضد کرم، کرم کش
ضد ورم
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
چای

سایر موارد استفاده

دورکننده