گیاه Asarum caudatum

Asarum caudatum
-
2
Lindl.
Wild Ginger
3
Aristolochiaceae

عکس

0.1
0.25
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
ضماد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
چای

قسمت مورد استفاده

ریشه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین