گیاه Asarum nipponicum

Asarum nipponicum
-
0
Maekawa.
-
1
Aristolochiaceae
A. blumei. non Duch. Heterotropa nipponica.

عکس

0.1
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه