گیاه Asclepias pumila

Asclepias pumila
-
1
(A.Gray.)Vail.
Low Milkweed
3
Asclepiadaceae

عکس

0.35
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، حشرات، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

آدامس
بذر
برگ
روغن
شیرین کننده
غلاف بذر
گل

سایر موارد استفاده

پر کردن (بالش، تشک و غیره)
روغن غیر خوراکی
فتیله
فیبر
مبارزه با آلودگی
منبع لاستیک