گیاه Asparagus filicinus

Asparagus filicinus
-
1
Buch.-Ham. ex D.Don.
Fern Asparagus
2
Asparagaceae

عکس

0.7
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد تب
ضد سرفه
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ساقه