گیاه Asparagus officinalis

Asparagus officinalis
مارچوبه، هلیون
3
L.
Asparagus
4
Asparagaceae

عکس

1.5
0.75
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
بله
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

آرامبخش
آنتی بیوتیک
سرطان
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قلبی
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی، تونیک
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
ساقه

سایر موارد استفاده

حشره کش