گیاه Asparagus racemosus

Asparagus racemosus
مارچوبه گردی، مارچوبه شویدی
5
Willd.
Shatavari
3
Asparagaceae

عکس

7
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

باروری
شکایات یا مشکلات زنان
شیرافزا
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مدر، ادرارآور
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه

سایر موارد استفاده

صابون