گیاه Asparagus schoberioides

Asparagus schoberioides
-
1
Kunth.
-
2
Asparagaceae
A. parviflorus. A. rigidulus. A. sieboldii. A. wrightii.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد درد
ضد سرفه

استفاده خوراکی

ساقه