گیاه Aspidosperma quebracho-blanco

Aspidosperma quebracho-blanco
-
2
Schltdl.
Quebracho
0
Apocynaceae

عکس

0
0
-
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-