گیاه Asplenium adiantum-nigrum

Asplenium adiantum-nigrum
-
2
L.
Black Spleenwort
0
Polypodiaceae

عکس

0.5
0
همیشه سبز
سرخس
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
چشمی
خلط آور
ضد بارداری
قاعده آور
قفسه سینه
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

سایر موارد استفاده

محصولات مو