گیاه Barbarea vulgaris

Barbarea vulgaris
-
1
R.Br.
Yellow Rocket
3
Cruciferae
Campe barbarea. Erysimum barbarea.

عکس

0.35
0
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
مگس ها، زنبور ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
بهبود دهنده زخم
ضد اسکوربوت
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
گل