گیاه Beckmannia eruciformis

Beckmannia eruciformis
-
0
(L.)Host.
Sloughgrass
2
Gramineae
B. syzigachne. (Steud.)Fern.

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
باد
نه
بله
خیر
-
-

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

تختخواب و ملافه ان