گیاه Begonia picta

Begonia picta
-
2
Sm.
-
2
Begoniaceae

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
ضد درد
ضماد
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

رنگ آمیزی دائمی