گیاه Boehmeria longispica

Boehmeria longispica
-
1
Steud.
-
1
Urticaceae
B. spicata. (Thunb.)Thunb. Urtica japonica. U. spicata.

عکس

1.2
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

فیبر