گیاه Boehmeria nivea

Boehmeria nivea
-
2
(L.)Gaudich.
Ramie
4
Urticaceae
B. tenacissima. Gaud.

عکس

1.8
1
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
بهبود دهنده زخم
تب بر
شکایات یا مشکلات زنان
ضد تومور
ضد ورم
قابض
مدر، ادرارآور
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

فیبر
کاغذ