گیاه Brachychiton populneus

Brachychiton populneus
-
0
(Schott.&Endl.)R.Br.
Kurrajong
2
Sterculiaceae
B. diversifolium.

عکس

18
18
همیشه سبز
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه
ریشه

سایر موارد استفاده

فیبر