گیاه Bunium bulbocastanum

Bunium bulbocastanum
-
1
L.
Pig Nut
4
Umbelliferae
Apium bulbocastanum. Ligusticum bulbocastanum.

عکس

0.6
0.25
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ریشه