گیاه Bunium persicum

Bunium persicum
زیره ایرانی، زیره کرمانی
0
(Boiss.)B.Fedtsch.
Black Caraway
3
Umbelliferae
Carum bulbocastanum. Clarke.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه
ریشه