گیاه Bupleurum falcatum

Bupleurum falcatum
چتر گندمی داسی
2
L.
Thorow-Wax
3
Umbelliferae
B. chinense. D.C.

عکس

1
0.6
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
ضد التهاب
ضد باکتری
ضد تب
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد درد، مسکن درد
ضد نفخ
ضد ویروس
ضماد
قاعده آور
قفسه سینه
کبدی

استفاده خوراکی

برگ
روتن (نوعی مکمل غذایی)

سایر موارد استفاده

سوخت