گیاه Bupleurum octoradiatum

Bupleurum octoradiatum
-
1
Bunge.
-
1
Umbelliferae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

برطرف کننده انسداد مجاری بدن
تب بر
ضد نفخ

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

سوخت