گیاه Buxus sempervirens

Buxus sempervirens
-
2
L.
Box
2
Buxaceae

عکس

5
5
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
صفرا آور
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد روماتیسم
ضد کرم، کرم کش
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک تعریق
مخدر
مسکن دندان درد
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
ماده رنگ