گیاه Cacalia atriplicifolia

Cacalia atriplicifolia
-
1
L.
-
1
Compositae
Arnoglossum atriplicifolium (L.)H.E.Robins.

عکس

1.8
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد

استفاده خوراکی

ادویه
برگ