گیاه Caesalpinia decapetala

Caesalpinia decapetala
-
2
(Roth.)Alston.
Mysore Thorn
0
Leguminosae
C. sepiaria. Roxb.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد کرم
قابض
قاعده آور
مسهل (شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

سایر موارد استفاده

پرچین
تانین
چوب