گیاه Callicoma serratifolia

Callicoma serratifolia
-
0
Andrews.
Black Wattle
0
Cunoniaceae

عکس

6
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب