گیاه Callitris endlicheri

رتبه خوراکی: 0
رتبه دارویی: 1
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Red Cypress-Pine
Author: (Parl.)L.H.Bailey.
خانواده: Cupressaceae
نام های مترادف:
ارتفاع گیاه (متر) : 20
پهنای کانوپی (متر) : 0

فرم رشد : درخت
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : -

آیا گیاه کشت می شود؟ : نه
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : بله
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : بله
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: یک پایه
نحوه گرده افشانی: -
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: بله
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: بله
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
ضد کرم
-
اسانس  
تانین  
چوب  
رزین  
سوخت