گیاه Calochortus gunnisonii

Calochortus gunnisonii
-
1
S.Watson.
Mariposa Lily
2
Calochortaceae

عکس

0.3
0
-
پیاز
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد روماتیسم
متفرقه

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه
گل