گیاه Calycanthus floridus

Calycanthus floridus
گل شرابی
2
L.
Carolina Allspice
3
Calycanthaceae
C. sterilis.

عکس

2.7
2
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پوست
چشمی
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد عفونی کننده
قلبی
قی آور
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

گل
گیاه

سایر موارد استفاده

دورکننده